การประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้

การแข่งขันประเภททีม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีมละ 3 คน
รับจำนวนจำกัด ระดับชั้นละ 10 ทีม เท่านั้น
(จำกัดโรงเรียนละ 1 ทีม ต่อระดับชั้น)

รายละเอียดการแข่งขัน

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561
  แข่งขัน เวลา 13.30-16.30 น. ณ เวทีกลาง (C1)
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561
  แข่งขัน เวลา 09.00-12.00 น. ณ เวทีกลาง (C1)
 • หากไม่ได้ลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขัน

กติกาการแข่งขัน

 • ทีมผู้เข้าประกวดสามารถทำส่วนประกอบของชุดแต่งกายมาได้ เช่น แขน ตัวเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง ตามที่ออกแบบ แต่ห้ามประกอบเป็นชุดสมบูรณ์แบบที่พร้อมสำหรับเดินแบบมาจากโรงเรียน
 • ชุดแต่งกายจะต้องมีแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
 • ทีมผู้เข้าประกวดต้องส่งตัวแทนในการเดินแบบชุดแต่งกาย พร้อมกับนำเสนอแนวคิดของชุดที่ออกแบบ ทีมละไม่เกิน 3 นาที และตอบคำถามจากคณะกรรมการ
 • มีเวลาในการประกอบชุดแต่งกาย พร้อมทั้งการแต่งตัว แต่งหน้า และทำผม 1 ชั่วโมง 30 นาที
 • ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่น เข้าร่วมประกวด หากกรรมการสืบทราบจะถูกตัดสิทธิ์จากรางวัลทันที
 • การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นข้อยุติ

เกณฑ์การตัดสิน

 • สวยงาม/สร้างสรรค์/ประณีต
 • ใช้งานได้จริง
 • แนวคิดการออกแบบ

สอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมติดต่อ
อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก โทรศัพท์ 08-1663-7756

รางวัลในการประกวดต่อระดับชั้น

 • ชนะเลิศ 3,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 2,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท
 • ขวัญใจมหาชน 500 บาท

หมายเหตุ หากทีมใดทำชุดแต่งกายแบบสำเร็จรูปมาจากโรงเรียนโดยไม่ได้มาประดิษฐ์ในวันแข่งขันจะถือว่าหมดสิทธิ์ในการแข่งขันทันที

ดาวน์โหลดเอกสาร การประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้

สมัครเข้าร่วมการประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สมัคร https://goo.gl/jHM16G
ตรวจสอบรายชื่อ https://goo.gl/2ovuTP

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สมัคร https://goo.gl/RRohet
ตรวจสอบรายชื่อ https://goo.gl/x1GYXy