แข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การแข่งขันประเภททีม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีมละ 3 คน
รับจำนวนจำกัด ระดับชั้นละ 15 ทีม เท่านั้น
(จำกัดโรงเรียนละ 2 ทีม ต่อระดับชั้น)

รายละเอียดการแข่งขัน
วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561
แข่งขัน เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง 503 , 505
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 (S3) ชั้น 5

กติกาการแข่งขัน

  • การแข่งขันให้แต่ละทีมช่วยกันแก้ปัญหาทักษะทางวิทยาศาสตร์ตามโจทย์และเวลาที่คณะกรรมการกำหนด
  • เกณฑ์การให้คะแนนขึ้นอยู่กับโจทย์ที่กำหนด
  • คะแนนและการตัดสินจากกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลในการแข่งขันต่อระดับชั้น

  • ชนะเลิศ 3,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 2,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท

ดาวน์โหลดเอกสาร การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สมัคร https://goo.gl/NuYqaD
ตรวจสอบรายชื่อ https://goo.gl/dquZSg

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สมัคร https://goo.gl/hn2ba6
ตรวจสอบรายชื่อ https://goo.gl/zHSERk