ผลการประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้

ผลการประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้

  • ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
  • รองชนะเลิศอับดับ 2 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
  • ขวัญใจมหาชน โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม