ผลการแข่งขัน STEM Showcase

ผลการแข่งขัน STEM Showcase

  • ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา