ผลการประกวดโตกอาหารเหนือเพื่อสุขภาพ

ผลการแข่งขันการประกวดโตกอาหารเหนือเพื่อสุขภาพ

  • ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม