150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย

"จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม"

MFU Science 2018

นิทรรศการ

 • นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ร.4
 • นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ร.9
 • นิทรรศการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 • งามอย่างไทยสไตล์ออเจ้า
 • Tea Innovation
 • กิจกรรมย้อนรอยเทคโนโลยี 150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย
 • วิทยาศาสตร์การบินของคนไทย
 • การบุกเบิกอุตสาหกรรมเคมีไทย
 • วิทยาศาสตร์ไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • นวัตกรรม แรงบันดาลใจจากพ่อ ร. 9
 • คู่ซี้หกเหลี่ยม
 • Where are you?
 • Space Bingo
 • แผ่นดินไหวจำลอง
 • หมุนแล้วต่อ
 • จังหวะหัวใจ จังหวะชีวิต
 • อนาคตสดใส ไร้ควันบุหรี่
 • โภชนาการเด็ก (พิชิตอ้วน)
 • อาหารสำหรับโลกอนาคต (Future foods for futureworld) และ มหัศจรรย์แห่งสี (The miracles of color)
 • นิทรรศการศาสตร์แห่งสมุนไพรเพื่อการรักษาอย่างยั่งยืน โดยสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน
 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยสาขาวิชากายภาพบำบัด และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • นิทรรศการ "ชีวิตปลอดภัย ไร้ปัญหาสุขภาพ
 • เกมส์ตอบปัญาหา IT
 • การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับเขาวงกต
 • กิจกรรมทดลองเกมส์ที่ถูกพัฒนา ภายใต้ชื่อกิจกรรม "ผ่านให้ได้ถ้านายแน่จริง"
 • กิจกรรมนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก
 • แสดงเครื่องมือทางการแพทย์
 • เกมส์ใช้เครื่องตวง วัดปริมาณแบบต่างๆ
 • วิทยาศาสตร์ไทยยุคแรก แสดงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และการเกิดสุริยุปราคา